Isnin, 6 Januari 2014

H. Kemudahan AsasA.     KEMUDAHAN ASAS
Bekalan Air Bersih


Sedia ada

Keperluan Cadangan
**Air Terawat:


**Sistem Bekalan Air Awam:
     160     rumah
     -     rumah
**Sistem Bekalan Air Swasta:
     -     rumah
     -     rumah
**Sistem Bekalan Air Alternatif:
     -     rumah
     -     rumah
Air Tidak Terawat:


Perigi / Telaga:
     -     rumah
     -     rumah
Sungai:
     -     rumah
     -     rumah
Takungan Air Hujan:
     -     rumah
     -     rumah
Lain-lain:
     -     rumah
     -     rumah
Bekalan Elektrik:


Sedia ada

Keperluan Cadangan
**Grid:
     160     rumah
Tiada
**Hidro:
     -     rumah

**Solar:
     -     rumah

**Generator:
     -     rumah

**Lain-lain:
     -     rumah

**Perkhidmatan Bekalan:
12 jam / 24 jam


Sistem Pembentungan:


Sedia ada

Keperluan Cadangan
**Tandas Septik Individu:
     -     rumah

**Tandas Tarik (pam):
     160     rumah

**Tandas Curah:
     -     rumah

Tandas Lubang:
     -     rumah

Tiada Tandas:
     -     rumah

Kemudahan Perniagaan:


Sedia ada

Keperluan Cadangan
Pasar Minggu (perincikan lokasi):
Ada / Tiada
Ada / Tiada
Pasar Lambak /Tani/ Malam (perincikan lokasi):
   1    kali seminggu
   -    kali seminggu
Bil. Bengkel:
    03     buah
    05     buah
Bil. Kedai:
    02     buah
    -     buah
Bil. Gerai: (i) MD/ PBT
                  (ii) haram
    18     buah
    -     buah
Pusat Pendidikan


Sedia ada

Keperluan Cadangan
**Tadika (Pra Sekolah):
    07     buah
    -    buah
**Sekolah Rendah:
    03     buah
    -    buah
Sekolah Menengah:
    02     buah
    -    buah
Sekolah Agama/ Pondok:
    01     buah
    -    buah
Pusat Tuisyen:
    -    buah
    -    buah
Kolej/ Pusat Kemahiran:
    -     buah
    -    buah
Kemudahan Awam


Sedia ada

Keperluan Cadangan
**Masjid
   1    buah
    -    buah
Sempadan Qariah:

Data dalam bentuk peta (layer)
**Rumah Ibadat:
    8    buah
    -    buah
**Surau:
    5    buah
    -    buah
**Balairaya
    2-    buah
    2    buah
**Klinik Desa/ Bergerak:
    1    buah
    -    buah
Sempadan pengoperasian klinik
(1 klinik = …X… buah kampong
    -    buah
Data dalam bentuk peta (layer)
**Pejabat / Wakil / Peti Pos:
    1    buah
    -    buah
**Perpustakaan Desa / Pusat Sumber:
    -    buah
    1    buah
**Pusat ICT Desa / Pusast Komputer:
    -    buah
    1    buah
**Kemudahan Perbankan /Agen Perbankan:
Ada / Tiada
Ada / Tiada
Bilik Gerakan:
    1    buah
    -    buah
**Dewan Orang Ramai:
    -    buah
    -    buah
Bangunan Kerajaan:
    -    buah
    -    buah
Telefon Awam:
    -    buah
    -    buah
Bas Awam:
    -    buah
    -    buah
Hentian BasS:
    2    buah
    2    buah
Balai / Pondok Polis:
Ada / Tiada
Ada / Tiada
Sempadan Pentadbiran Polis:

Data dalam bentuk peta (layer)
**Lot Permainan Kanak-kanak:
    1    buah
    4    buah
**Padang Bola:
    1    buah
    2    buah
**Gelanggang Permainan:
    -    buah
    -    buah
Tapak Perkuburan:
    2    buah
    -    buah
**Kemudahan Sisa Pepejal / Pembuangan Sampah:
Ada / Tiada
Ada / Tiada
Khidmat Kutipan Sampah:

**Rumah ke Rumah:
Ada / Tiada
**Berpusat [Diurus Jabatan Kerajaan]:
Ada / Tiada
**Berpusat [Diurus JKKK/JKKKP]:
Ada / Tiada
Khidmat Pengangkutan Awam:


**Kereta / Van Sewa:
Ada / Tiada
**Bas Awam:
Ada / Tiada
**Teksi:
Ada / Tiada
**Bas Sekolah / Kilang;
Ada / Tiada
**Sampan / Bot Penumpang/ Feri:
Ada / Tiada
**Keretapi:
Ada / Tiada
**Kekerapan khidmat pengangkutan bas awam:
   60   minit
Jarak Bilik Gerakan JKKK/JKKKP Ke:

**TADIKA:
     0.5      km
**Balairaya:
     -      km
**Klinik Desa:
     2.5      km
**Dewan Orang Ramai:
     -      km
**Masjid / Rumah Ibadat:
     1      km
**Sekolah Rendah:
     -      km
**Perpustakaan Desa / Pusat Sumber:
     -      km
**Bandar/ Pekan Berhampiran:
     1.5      km

Lampu Jalan:

**Bil. Tempat Penting Yang ADA / TIADA Lampu Jalan
*Rujuk Lampiran (H1)
1. Persimpangan jalan (kampung)
2. Balai raya
3. Sekolah
4. Kedai
5. Taman Permainan
6. Balai Polis
7. Bangunan kerajaan
8. Klinik
9. Hentian bas
10. Pejabat Pos
11. Surau
12. Pusat ICT Desa
13.Perpustakaan Desa
14. Kawasan Perkuburan __3__ ada
____ ada, __1__ tiada
   1__   ada, ____    tiada
   1__   ada, ____    tiada
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………...
  1__   ada, __1__    tiada
…………………………..
…………………………..
   3__   ada, __5__    tiada